Kraj kvetoucí révy 2016

Rok se s rokem sešel a opět připravujeme další ročník „Kraje kvetoucí révy “. Letos 4.června 2016 , v době od 9:30 do 20:00 hodin (po dohodě s vinařem i déle) se bude konat již 8.ročník.

Navazujeme na dobrou spolupráci s Vinařským fondem, Jihomoravským krajem, Nadací partnerství, Mikroregionem Hustopečsko a dalšími partnery.

Pohyb účastníků mezi obcemi se doporučuje na kole, kde celá trasa čítá 30 kilometrů. Nebo se dá část trasy jít pěšky a třetí možností je využít zdarma kyvadlovou autobusovou dopravu.

Od vlaku z Hrušovan u Brna do Velkých Němčic je možno využít dopravu IDS. Zpět k vlaku lze opět použít dopravu IDS, nebo v případě větší skupiny hostů zajistíme dopravu naši.

K ubytování je možno využít ubytovací kapacitu v obcích a blízkém okolí.

Kraj kvetoucí révy 2016

Kraj kvetoucí révy

Profesionální tradice vinařství a vinohradnictví ve Velkých Němčicích, tak jak jsme je znali dříve byly přerušeny. Vinařská besídka, která sdružovala soukromé vinaře, díky tehdejším poměrům, po roce 1948 svou činnost ukončila. K této ušlechtilé činnosti jsme se mohli vrátit až po „Sametové revoluci“ v roce 1989.

Abychom se nemuseli dívat na to jak je naše obec pouze tranzitním bodem na mapě cykloturistů a milovníků dobrého vína, kteří pokračují za zajímavými nabídkami do blízkého či vzdáleného okolí, rozhodlo se několik vinařů podnikajících v naší obci založit Sdružení vinařů Velké Němčice.
Zakládající členové jsou Rodinné vinařství U Samsonů, Marek Štýbl – Vitis Moravia a Polivka Winery.

Kraj kvetoucí révy
Lahve vína

Posláním sdružení je především odborný růst členů a přispívání ke zkvalitnění informovanosti veřejnosti. Cílem sdružení je pořádání odborných seminářů, přednášek, organizace degustací vín a pálenek, exkurze do vinařských a jiných zpracovatelských podniků, účast na akcích a pořádání dalších akcí vyplývajících z poslání sdružení, šíření dalších poznatků z oblasti vinařství a vinohradnictví mezi odbornou i laickou veřejnost a její vzdělávání.

Členské firmy v současné době obhospodařují více jak 22 ha vlastních vinic a mají sedm smluvních partnerů pro dodávku hroznů na výrobu vína. Celkem vyrábí více jak 30 druhů vín. Některá z těchto vín zaznamenala úspěch na národních a mezinárodních výstavách. Většina našich vín je zatříděna Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI). Prodej sudového a lahvového vína včetně vín archivních je zajišťován především na území ČR.

Zvyšováním atraktivity území a zájmu široké veřejnosti se snažíme o postupné oživení komunitního života v naši obci, Mikroregionu Hustopečsko a Velkopavlovické vinařské podoblasti.

Účastníme se mezinárodních a národních výstav a akcí jako jsou Prowein Dusseldorf, Vitis Aurea Modrá, Mun – dus Dunajská Streda, Hustopečská pečeť, Grand Prix Vinex Brno, Víno a destiláty Praha, Král vín, Vinum Juvenále Brno, Valtické vinné trhy, Mikulovské vinné trhy, místní výstavy, Národní dožínky JMK – BVV Brno, Regiontour Brno.

První vydařenou akcí byl Festival vín Velké Němčice – první ročník, který se konal ve spolupráci s Nadací Partnerství, RTIC Židlochovice, Českým rozhlasem Brno a Rádiem Dyje při příležitosti otevírání sezóny na Moravských vinařských cyklostezkách dne 13. 6. 2009, s velmi zajímavým programem.
Členové spolku v rámci denního programu otevřeli své sklepy, ve spolupráci s obcí, farností a občany připravili výstavu exotického ptactva u chovatele pana Minaříka, výstavu speciálních bambusů v Bambusáriu pana Rézla, prohlídku místního kostela s výkladem a vyhlídkou do okolí z věže a v Rodinném vinařství U Samsonů připravili výstavu kroje.
Pekla se na otevřeném ohni trdla a placky dědečka a babičky. Od 18,00 hod. pokračovalo veselí besedou u cimbálu na historickém nádvoří mlýna, kde své produkty představovalo 11 vinařských firem. K tanci a poslechu vyhrávala cimbálová muzika Zdeňka Baťky.

Kdo chtěl být u zrodu nové velkoněmčické tradice nenechal si ujít příležitost a přišel se podívat.

Velkoněmčické kroje
Projekt s podporou Vinařského fondu
Víno na dotek

Prowein Dusseldorf

Vitis Aurea Modrá

Mun – dus Dunajská Streda

Hustopečská pečeť

Grand Prix Vinex Brno

Víno a destiláty Praha

Král vín

Vinum Juvenále Brno

Valtické vinné trhy

Regiontour Brno